Uw doosletters hebben ontwateringsgaten nodig. Heeft uw leverancier deze niet toegepast is de kans groot dat er water in de letters blijft staan. Dit komt de levensduur van de letters niet ten goede.